Wzniosłość cz. 5

Czyż mógłbym tu nie wspomnieć Hioba i Psalmisty i gromowładnych proroków? Pan mówi do Hioba: „Iżali możesz dać koniowi moc? iżali rzaniem ozdobisz szyję jego? Iżali go ustraszysz jako szarańczę? Iżali według twego rozumu lata jastrząb i rozciąga, skrzydła swe ku południowi? Iżali na twoje rozkazanie wzbija się orzeł w górę? Pojrzyj na słonia, rusza ogonem swoim, jako chce, choć jest jako drzewo cedrowe; żyły łona jego powikłane, jako latorośli. Kości jego są jako trąby miedziane; gnaty jego, jako drąg żelazny. Oto zatrzymywa strumień, że się nie spieszy; tuszy sobie, iż Jordan wypije gębą swoją. Wyciągniesz-że wędą wieloryba, albo sznurem utopionym w języku jego? Iżali zawleczesz kolce przez nozdrza jego, albo hakiem przebodzieszli czeluść jego? Iżalić się będzie wiele modlił, albo z tobą łagodnie mówić będzie? . . Któż odkryje wierzch odzienia jego? z dwoistymi wędzidły swymi, któż przystąpi do niego? Wrota gęby jego któż otworzy? bo strach około zębów jego. Kichanie jego czyni ‚blask, a oczy jego są jako powieki zorzy. Z ust jego lampy wychodzą a iskry ogniste wyrywają się . . ., Dech jego węgle rozpala a płomień z ust jego – wychodzi . . Serce jego twarde, jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego. Gdy się podnosi, drżą mocarze . . Miecz, który go sięga, nie ostoi się, ani drzewce, ani strzała, ani pancerz. Żelazo poczyta sobie za plewę, a miedź za drzewo zbutwiałe. Nie upłoszy go strzała, a jako źdźbło są u niego kamienie z procy. Strzelbę sobie poczyta jako słomę a pośmiewa się z szermowania włócznią. Czyni, że wre głębokość morza, jako garniec i że się mąci jako w moździerzu. Za sobą jasną ścieżkę czyni, tak że zdaje się, iż przepaść ma siwiznę. Nie masz na ziemi równego mu, który tak stworzony, że się niczego nie boi. Wszelką rzecz wysoką lekceważy; on jest królem nad wszystkimi srogimi zwierzęty.”