Uczucia estetyczne cz. 19

Przyjąwszy miarę mężczyzny za jednostkę, znajdziemy, że kobieta słabsza odeń pod względem fizycznym a częstokroć i duchowym, stoi poniżej miary, a więc w dziedzinie wdzięku. Weźmy miarę kobiety za jednostkę, a mężczyzna ją prześcignie. Męska – cielesia i duchowna – piękność sięga już w sferę wzniosłości. Dla tego mężczyzna szuka i pragnie od kobiety wdzięku. Przeciwnie kobieta musi dopatrzeć w mężu coś wzniosłego, inaczej nie przywiąże się doń trwalej. Sama powabność mężczyzny nie długo ją będzie nęciła, bo nie uniesie jej po nad zwykły poziom, ale zatrzyma w sferze, gdzie ona sama panią. Nie dostrzeże w nim uzupełnienia tej wyższej harmonii, jaką mężczyzna w związku z kobietą powinien przedstawiać, nie uczuje więc zupełnego upodobania.

Wdzięk jej polega w swobodzie; ta swoboda jednak nie powinna przekraczać granic, gdyż inaczej popadłaby w brzydotę; nie powinna także nosić na czole piętna zamiaru, gdyż wtedy będzie przybraną maską. Kobieta nie potrzebuje być w całym słowa znaczeniu „naiwną”, nie wiedzącą, co czynić, aby się wydać powabną, i owszem, w pewnym naumyślnym zaniedbaniu leży właściwy urok; zamiar jednak nie powinien uwidoczniać się zbyt jaskrawo. W tym ostatnim razie wdzięk przechodzi w kokieterię, która (nie mówiąc tu o pewnych, zmysłowo drażniących ponętach) zwyczajnie polega na samowiednej z zamiarem przybranej swobodzie.