Uczucia estetyczne cz. 18

Powabność może się podobać każdej chwili, gdyż łatwo daje się objąć. Jest to wdzięczna nimfa, która spływa ku nam, podczas gdy czysta piękność jest świetlaną boginią, ku której spoglądamy nabożnie, dopóki serca nasze, skąpane w czystości nie staną się jej godnymi, a wzrok jej nie odpowie z czułą miłością naszemu. Powabność przyciąga nas, ale na tej samej zostawia wyżynie, na której staliśmy, nie podnosi nas w górę. Z minką zalotną staje przed zwyczajnym umysłem, wabi go do gry, do pieszczot, do szybkiego uznania i jeszcze szybszej rozłąki – aby po chwili grę znowu rozpocząć.

Szczególny wdzięk leży w swobodzie, większej wolności, jaką posiada w porównaniu z surowym pięknem. Dla tego prawdziwą bywa potrzebą w chwilach odpoczynku, kiedy duch pragnie się pokrzepić i rozbroić po ciężkiej, twardo płużącej pracy. Umysł surowszy, logiczniejszy, pragnący ujarzmiać i sam się jarzmu łatwiej poddający, cechuje mężczyznę, podczas gdy kobieta lubuje się przede wszystkim w pięknej, kapryśnej swobodzie. On uznaje prawo, ona wolność. On żąda od żony wdzięku, ona od niego surowej mocy. Jest to wzajemne uzupełnienie się. Nawet i w budowie ciała obu płci wyraża się ta różnica: piękność mężczyzny jest jędrniejszą, majestatyczniejszą, kobiety miększą, powabniejszą.