Uczucia estetyczne cz. 11

Tu należą zaraza z jej niszczącą zgnilizną, głód z jego okropnościami, obłąkanie z jego spustoszeniem, przeraźliwe zbrodnie, szpetny zabobon, dalej wszelka zagrażająca nam brzydota natury, jak ciemne jaskinie z bagniskami pełnymi zaraźliwego robactwa i w ogóle każde brzydkie, jadowite zwierzę, gdyż w straszliwym działaniu trucizny leży coś niepojęcie bezmiernego. Mamy tu więc przed sobą jakiś świat dziki, na którego próg złowrogi wkraczamy ze drżeniem.

I tu należy podnieść, że wprowadzając do sztuki przeraźliwość, powinno się postępować nader ostrożnie, gdyż n. p. w obrazie lub rzeźbie, stale oku przeciwstawiona może stać się nieznośną. Dramat również jest bardziej tu skrępowanym, aniżeli inne rodzaje poezji, o ile przeznaczeniem jego bywa uzmysłowienie widome.

Wszędzie jednak, gdzie występuje przeraźliwość, powinna być umiarkowaną zdrowym smakiem artysty. Jeżeli on sam popada w chorobliwy przestrach i z febryczną gorączką, z drżącymi nerwami, z bladym obliczem grzebie w tych głębiach, wtedy owłada nami uczucie pełne wstrętu.