Tragiczność cz. 2

Z jej uczuciem nie należy również mieszać zwyczajnego przerażenia, które wywołuje okropny, niezwykły wypadek, srogość itd. Same w sobie są te wpływy straszne, wstrętne, w pewnych jednak tylko okolicznościach mogą być tragicznymi. Jakże to często dziś jeszcze grzeszą fałszywą i przewrotną tragiką, chcąc tylko przerażać!

Ten gwałtowny rozkład harmonii, stanowiącej tragiczność, może odbywać sie w rozmaity sposób, w ogóle jednak da się zamknąć w następujących trzech wypadkach: albo czynnik rozkładu przystępuje z zewnątrz, albo wytwarza się wewnątrz, albo obydwa wypadki się łączą.

W pierwszym przedmiot wzruszający tragicznością swego losu, może być czysto harmonijnym, skończenie pięknym. W drugim i trzecim wypadku musi w nim samym tkwić możliwość wewnętrznego rozstroju; o bezwzględnej zatem doskonałości niema tu mowy.

W pierwszym razie Bóg np. albo przeznaczenie, albo przypadek, lub inne czysto zewnętrzne okoliczności występują w roli potęg zaczepnych i niszczących. Najczystsza, najpiękniejsza, najdoskonalsza istota może bez własnego przyczynienia się ulec tragicznej klęsce. W pełni szczęścia zachodzi często zwrot nie dający się wcale przewidzieć, nieszczęście, choroba, jakikolwiek przypadek.