Roślinność cz. 7

Podobne wrażenie budzi sitowie. Wieczna tożsamość! Jeżeli jej nie możemy objąć wzrokiem, nudzi, krępuje, nawet zatrważa. Wątła to, ale nieskończenie powtarzającą się zapora stawiana oku. Jest podanie u ludu, że w zbożu mieszka-zły duch wabiący dzieci, aby je potem zabić. Każdy zabobon pozwala nam wejrzeć głębiej w estetykę ludu. To straszydło zbożowe uosabia wybornie nudne, rozstrzelone, niepokojące wrażenie, jakie w nas wywołuje monotonia łanów. Dla dzieci widok ich bywa zabójczym! Z ludowych zabobonów dałaby sie wywieść cała estetyka ludu.

Nieskończenie wiele mógłbym tu mówić o kwiatach i drzewach, wole jednak odesłać do dzieł fachowych (Schleidena, Humboldta itd.)! Badając przedmiot bliżej, starajmy się zawsze oprzeć na zasadniczych formach matematycznych. U drzew są niemi np. kąty. Jeżeli gałąź zwisła stanowi z pniem ku górze kąt rozwarty, inne powstaje wrażenie, aniżeli, gdy kąt jest prostym lub ostrym. Gałąź zwieszona wydaje się słabszą i pozbawioną siły zwrócenia się ku światłu, ku niebu. Wywołane przez to wrażenie bywa melancholijnym, smutnym. Gałąź tworząca kąt prosty z pniem, razi pewną sztywnością. Przy tym dowodzi jednak siły, gdyż utrzymać się w takim położeniu, jest rzeczą nie łatwą.