Pojęcie i zadanie estetyki cz. 7

Zachęcony przez Winkelmana, Homego i innych, posunął Lessing badaniami nad stosunkiem poezji do rzeźby, jako też nad dramatem francuskim i angielskim z uwzględnieniem poetyki Arystotelesa, bardzo daleko estetyczny wiedzę. Zdruzgotał szereg fałszywych zasad. On z przyjacielem swoim Mendelssohnem, oswobodził piękność z więzów źle pojętej etyki. Rozszerzył wreszcie i właściwy nadał głębokość pojęciom o istocie sztuk rozmaitych i piękna w ogóle.

W ślady Lessinga wstąpił bezpośrednio Herder. Z ogniem zapału, w dytyrambowym stylu, poetycznie, rozpalająco młode wyobraźnie, wiódł Herder dalszy walkę, działając wzdłuż i wszerz, choć bez jędrnej siły Lessinga. Z jednostronności szkolarskiej wyzute, utonęły natchnione przezeń umysły w bezładnej chaotyczności, dopatrując piękna we wszystkich czasach, u wszystkich ludów, pod każdy formy w sztuce, naturze i życiu.

Sztucznej, uczonej piękności, która panowała dotąd, przeciwstawiono teraz naturę. Uzyskała ona prawo, a w skrajniejszych kołach, monopol. Nowa zasada stała się jedyną miarą dla nowej szkoły. Co jest oryginalnym, co ma siłę i ochotę do życia i czynu, to jest pięknem.