Pojęcie i zadanie estetyki cz. 4

Mądrość jest umiejętnością szczęśliwego życia. Szczęśliwość jest stanem ciągłego zadowolenia, zadowolenie radością duszy z widoku własnej doskonałości. Obraz cudzej doskonałości wzmaga i ułatwia naszą. Częstokroć przeczuwamy ją, tylko, darząc mimo to powszechną sympatią; muzyka daje wskazówkę, co nas ujmuje dla rzeczy doskonałych. Oto zachwyca i orzeźwia duszę ów ład niewidzialny, który je cechuje.

Wewnętrzny porządek natury uderza również mile niższe zmysły człowieka. Zgodność nie jest niczym więcej, jak jednością w mnogości; stąd płynie wszelka piękność, a piękność obudzą naszą miłość. Stąd widzimy także, jak to szczęśliwość, uciecha, miłość, doskonałość, siła, wolność, porządek, harmonia i piękność nawzajem się wiążą, co jednak wielu zapoznaje. Jeżeli więc dusza w sobie samej odkryje zestrój, ład, wolność, siłę lub doskonałość, uczuwa stąd błogie zadowolenie. Takie zadowolenie jest trwałem i nie może ani oszukać, ani sprawić boleści, jeżeli cztiwają nad nim rozsądek i dobra skłonność; wyzwolone jednak z pod władzy rozsądku i utopione wyłącznie w rozpuście zmysłów, staje się dla nas nieszczęściem. Rozsądek i rozumne użycie woli są niezbędnymi do szczęścia. Patrzenie na dostojną, wszystko w sobie kojarzącą naturę, stanowi jedną z najwyższych uciech.