Pojęcie i zadanie estetyki cz. 33

Jak wahadło czyniące jednaki obrót w prawo i w lewo, chociaż opuszcza prostopadłe stanowisko, nie wstrzymuje ruchu Zegara i obwieszcza godziny, .tak i to kołysanie się ducha pośród ostateczności rokuje postęp, jak długo-szukanie prawdy nadaje pęd jego ruchom. Jeżeli w epoce oświecenia doszliśmy do granic płaskości, to nieunikniona reakcja zanurzyła nas w niezgłębionych odmętach spekulacji. Od tej przechyliły się znowu marzeniami przesycone umysły ku pozytywizmowi. Nauki przyrodnicze poczęły stanowić przeciw siłę spekulacji; doświadczeniu jedynie dawano wiarę. Gdzie tylko się pojawiła spekulatywna zachcianka, tam zaraz odwracano się od niej z odrazą podobną dawnemu uwielbieniu. Ale i to wybujałe przekonanie, że tylko nauki ścisłe dają pewność, a wszystko zresztą jest mamidłem, poczyna się zachciewać; zbliżamy się do czasów, których cechą – pogodzenie ostateczności. Będą one miały dosyć kontrastów, dosyć różnicy zdań, aby utrzymać ożywione tętno ducha, ale i, dosyć usposobień harmonijnych, pięknej wrażliwości, dążenia ku prawdzie, wielkoduszności skłonnej do zrzeczenia się osobistych widoków. Objęły nas fale wzniosłej epoki. W każdą stronę, wzywają ludzkość wzniosłe cele. Obok wyżyn zieją przepaście, ale połączywszy rozwagę, męstwo i siłę, ominiemy je zwycięsko.