Pojęcie i zadanie estetyki cz. 32

Przewodnią myślą Pfaua jest zerwanie z wiarą na każdym polu, gdzie tylko wiedza sprzeciwia się prawowiernym mrzonkom dawnych czasów.

Zupełnie oryginalną poszedł drogą G. Semper w swoim, pod wielu względami otwierającym nowe widoki dziele: „O stylu w sztuce technicznej i tektonicznej.”‚ Ostrzegając przed zbytkiem teorii, chce on przywrócić prawa bezpośredniego poczucia sztuki i zasady jej ustanowić raczej na drodze zmysłowych spostrzeżeń, aniżeli pojęciowego badania. Zdanie, że forma powinna się przekształcić w ideę, nie zastawiało częstokroć formie żadnego prawie znaczenia. Miasto więc idei, wysuwają teraz naprzód formę, robotę, żądanie mistrza istota formy staje się głównym przedmiotem rozbioru. Oto był wpływ żywotny na estetykę znakomitego artysty; bezpośrednie wzbogacenie nauki – w szczegółach i popęd ogólny.

Tak więc i na tym polu, jak na każdym innym, widzimy postęp i cofanie się, Władzę i opozycję, przewroty i nowe kształty, wywołane dziś tym, jutro zupełnie odwrotnym systemem, który tu z uwielbieniem, tam z oporem i odrazą, bywa przyjęty. Żaden jednak okres w powszechnym rozwoju nie przechodzi całość, ten wie, że pożytek i szkoda tak się wiążą nawzajem jak para wężów w piekle Danta.