Pojęcie i zadanie estetyki cz. 31

Następstwem tego było, ze Schopenhauer uważał tragedię za najdoskonalsze dzieło piękna, gdyż ona to właśnie z nieszczęścia i cierpienia woli przez śmierć prowadzi do prawdziwego spokoju i poznania nicości świata.

W tych wszystkich usiłowaniach, tak różnorodnych, występuje zawsze jedna spekulacja przeciw drugiej. Byli jednak inni, którzy o podobnym sposobie opracowania przedmiotu ani słyszeć nie chcieli, żądając nowego stanowiska, nowego ujęcia rzeczy.

Nie mówimy tu wcale o ważnych odkryciach nauk przyrodniczych, o ile takowe swoimi badaniami nad czynnością zmysłów, sięgnęły także na pole estetyczne,, wypowiadając wiele zdań o prawach twórczości, bardzo ważnych zarówno dla teorii, jak dla praktyki, i podając ogólne zasady artystycznego tworzenia. Przedstawicielem takich badaczów jest H. Helmholz.

Ważne i do głębokich zmian w życiu i pojęciu świata wiodące dążności obecnej epoki wypowiedział w zakresie estetyki Ludwią Pfau w swych: „Wolnych badaniach.” Dotychczasowa spekulacja została usuniętą. Z przykładu i patrzenia rodzi się nowe dzieło piękna. W miejsce idealnego punktu wyjścia, obrano realny.