Pojęcie i zadanie estetyki cz. 29

Tu przybywa estetyce w pomoc Platońska nauka o ideach.

Wszystko, co jest i żyje bytem osobnym, podpada tej samej klątwie, co wola do życia. Pojedyncze zjawiska, wielość, są złudzeniem; nic w rzeczywistości nie istnieje, tylko staje się i ginie. Jest znikomym. Prawdziwymi i trwałymi są tylko w zjawiskach tkwiące idee, które dla tego jedynym być mogą przedmiotem poznania. Te idee jednak, ponieważ jednostkowo nie istnieją, są nieskażonymi jeszcze winą emanacjami pierwotnej woli.

To zupełnie po Platońsku. Co jednak nastąpi, da nam jaskrawy dowód, jak z tego samego założenia wychodzić,  w miarę zajętego stanowiska, do rozmaitych dojść można wniosków.

Grecy wyznawali zasadę; Sztuka jest naśladownictwem natury. Plato wnioskował stąd; Ponieważ tak zwana rzeczywistość natury cieniem prawdy, to jest idei, który poznaje filozof, przeto sztuka jest cieniem cienia, przeto wobec prawdy przedmiotem godnym pogardy. Dlatego Plato lekceważył sztuki.

Skoro się powie, że sztuka dąży do piękna, to jest, do ideałów rzeczy, stawia się na na jednej wyżynie z prawdy. To czym Schopenhauer, to z reszty czyniono po wszystkie czasy.