Pojęcie i zadanie estetyki cz. 27

Dopiero w dwóch ostatnich dziesiątkach lat uzyskała długo lekceważona filozofia, a zatem i estetyka Schopenhauera, znaczenie. Schopenhauer skojarzył filozofię Kanta z platońską nauką o ideach i pojęciem świata indyjskim. Jego filozofia jest odwrotnym biegunem owej spekulacji, która, zająwszy się badaniem pojęć, zupełnie pominęła uczucie przyjemności lub odrazy, towarzyszące widokowi piękna, i dla tego wobec rzeczywistości, miasto być prawdziwą filozofią, stała się czczą igraszką z pojęciami. Z drugiej strony była nauka Schopenhauera reakcją przeciw tak wówczas ulubionej teodycei, która zajmując się nauką o świecie doskonałym, pragnęła dowieść, że wszystko w świecie dobrem być musi, skoro je Bóg tak stworzył. Sceptycyzm nie wiele chciał słyszeć o Bogu.

Schopenhauer musiał jednak niejednokrotnie przyjmować te zapatrywania religijne, które domagały, się koniecznie jakiegoś pośrednictwa pomiędzy Bóstwem a światem, skoro Bóg jest absolutnie dobrym, świat zaś albo był złym od początku, albo został nim z biegiem czasu.