Pojęcie i zadanie estetyki cz. 26

Podmiotowemu idealizmowi Fichtego przeciwstawił: natychmiast Herbart przedmiotowy realizm. Podług Fichtego świat zjawisk był wyobrażeniem ,Herbart przyznaje mu rzeczywistość, a mianowicie rzeczywistość wielości. My jednak nie poznajemy istoty rzeczy. Dla nas pewnymi są tylko formy. Na te więc poznaniu dostępne formy zważać  powinna głównie estetyka, zamiast mówić o idei, absolucie itd. Chodzi o oznaczenie form, które w nas wywołują uczucie piękna lub brzydoty. Najlepiej objaśnia to muzyka, gdzie zgodne i niezgodne tony możemy dokładnie odmierzyć i matematyczną pewność stosunków uzyskać.

Głównym zwolennikiem estetyki Herbarta jest Robert Zimmerman.

Ważnych odkryć formalnych, z którymi nieraz jeszcze się spotkamy, dokonał Zeisiną. Schleiermacher poszedł odrębnymi torami. Jego pojęciu podmiotowego idealizmu hołduje Kóstlin, przenosząc punkt ciężkości estetyki w psychologię, aby uzyskać bezpieczną podstawę, wobec jednostronnych, zdaniem jego, teoretycznych spekulacji i wysuwania wniosków z twierdzeń nie popartych dowodami.