Pojęcie i zadanie estetyki cz. 25

Yischera estetyka obejmuje więc piękno natury, do którego dało się teraz zastosować wiele pomysłów Herdera, i piękno sztuki, wraz z historią jego rozwoju.

Inny kierunek wyobraża Maurycy Carriśre. Z Heglowskiego panteizmu wracamy znów do teizmu. Następuje nowy zwrot ku Szellingowi. Absolutna idea czyli przedmiotowy czysty rozum, zostaje pojętą osobowej, działanie jej wyłączne w granicach martwych praw logiki, jak tego chciał Hegel, rozszerzone i pojęte swobodniej, przystępniej dla umysłu. W naturze i w duchu wypowiadają się boskie idee. Carrićre wyznaje otwarcie, że celem jego dzieła: „Sztuka w związku z rozwojem cywilizacji” jest okazanie Boga w historii, a przede wszystkim w sztuce.

W tym wszystkim widzimy tylko jedną stronę rozwoju Kantowskiej filozofii. Od Fichtego jednak począwszy nie zbywało jej na przeciwnikach, którzy również wychodząc z założeń Kanta, do zupełnie innych dochodzili wniosków.