Pojęcie i zadanie estetyki cz. 23

Nowe, postępowe pokolenie zużytkowało w inny sposób przewagę idei w Heglowskiej filozofii; szczególnie zaś w poezji, która sie ku temu najłatwiej podawała. Jeżeli filozofia Hegla wobec wszelakich prądów swojego czasu, strzegła postawy zachowawczej, kierując się tą zużytą i bezpodstawną zasadą; co jest, dla tego że jest, jest rozumnym, a więc dobrym – to nie byłaby córą Kanta i Fichtego, gdyby się jeszcze w inny sposób nie dała użyć. Przewagę, jaką dał Hegel myśli, wzięli za broń przeciw romantyzmowi jego przeciwnicy i zgnietli go. W dziełach ich występuje ta przewaga idei, jako wybitna dążność czasu, szczególnie w pismach krytycznych, bezwzględnie gruchocących. Wiele nowych prądów wystąpiło do walki z dotychczasowymi ideałami. Miały one charakter nowożytny, wyrazisty, politycznie zabarwiony; spokojna harmonia piękności Goethego, nie zgadzała się z duchem epoki, pragnącej za każdą cenę ugruntować nowe stosunki.