Pojęcie i zadanie estetyki cz. 22

Stąd poszło także nieporozumienie, że sztukę sądzono prawidłami filozofii. To było zupełnie słusznym, skoro w sztuce szukano idei. Filozoficzno-estetycznemu rezonowaniu długo nie było końca. Wtedy powstał nowy kierunek, który o takim ideowym opracowaniu estetyki nie chciał i słyszeć; głównym jego przedstawicielem był C. F. Rumohr.

Z drugiej strony jednak przyznał Hegel wysokie znaczenie w estetyce historii, jako tej formie, w której duch się kolejno przejawia. Podczas gdy jego przeciwnicy zajęli się szczegółowym badaniem- pojedynczych dzieł sztuki, szkoła Hegla miała ciągle na oku pełny, dziejowy jej obraz i w epokowych dziełach spisywała jej historię z pewnego, jednomyślnego punktu widzenia.

W ogóle czas ten pogrążony w spekulacji, nie mającej nic wspólnego z życiem, lubił zajmować się historii, która go wiodła znowu do życia i prawdziwej obecności. I sztuka chętnie z niej wybierała przedmioty. Mimo to jednak, o ile działał wpływ Hegla, brakło Jej czerstwej, naturalnej siły; umysły bowiem raz wyzute z pierwotnej naiwności i pchnięte w abstrakcje, za wiele zważały na idee, za mało na zjawisko.