Pojęcie i zadanie estetyki cz. 2

Drudzy, bacząc głównie na uczucie przyjemności lub odrazy wywołane wrażeniem zmysłów nazywają estetykę, nauką smaku. Inni widzą w niej logikę fantazji, a niektórzy znów powiadają, że zadaniem jej tylko oznaczenie pięknych stosunków formy. Są wreszcie określenia jeszcze inne.

Najlepiej posłuży do wyjaśnienia istoty i zakresu estetyki krótki pogląd na główniejsze jej szkoły i pojmowania w Niemczech.

Aleksander Bogumił Baumgarten, filozof ze szkoły Wolfa, poczynił pierwszy około połowy zeszłego stulecia opracowywać naukowo i nadając swej książce „o zmysłowym poznaniu” nazwę estetyki, wynalazł dla tej nauki stałe miano, które jej odtąd powszechnie służy mimo sprzeciwiania się niektórych uczonych.

Starożytność od czasów Platona wielokrotnie zajmowała się badaniem piękna. Spekulacje wieków średnich mało przyniosły korzyści. Z epok renesansu i wznowieniem platońskiej filozofii, okazała się i w zakresie estetycznego życia potrzeba gruntowniejszego zbadania rzeczy. Szczególniej wielcy artyści usiłowali, wznosząc się po nad ciasny zakres pojedynczych przepisów i formułek, wyjaśnić sobie istotę swej sztuki, co ich popchnęło do rozmyślań nad istotą samego piękna. Malarz niemiecki Albrecht Ditrer przerasta w tym względzie współczesnych sobie mistrzów szkoły włoskiej.