Pojęcie i zadanie estetyki cz. 16

Niebawem zdobyła ogromny wpływ na wszystkie dziedziny życia, umiejętności i sztuki. Filozofia popadła w nowy scholastyczność. Czasy oświecenia gospodarzyły po szkolarsku; nowożytny scholastyk wznawiając stare rzemiosło, wyjmuje także z arsenału cały bystrość wypróbowanej dialektyki zaczyna głosić mistycyzm. Lubiano wywody szerokie a puste; teraz piętrzy je bez ładu i wtłaczają jeden w drugi; dotąd rozmieszczano się wygodnie na ziemi, człowieka uznając panem stworzenia, teraz poczynają budować w nicości, szukając „absolutu”, albo wznosi aż do nieba wieżyce, ażeby prawowiernie uwielbiać kościelnego Boga, którego tak długo zaniedbywano. Jest rzeczy ciekawy, zestawiać umiejętności z rodzajami budownictwa.

Czasy oświecenia podobne są bardzo do owej architektury prawidłowej, jednowzorej, gdzie wszystko musi być uszykowane jasno, praktycznie, zwięźle ; gdzie niezapomniane o Bogu, a jednak kościoły są rzeczy drugorzędny i świecy tak ubożuchny prostoty budowy, jak sąsiedni domek bakałarza. Wszystko tu zakreślone na szeroki rozmiar; ulice wielkie i przestronne, ale całe dzielnice niezabudowane; o ścisłym odgraniczeniu niema mowy; miasto bez obmurowania i fosy kończy się skromnie tam, gdzie pierwszy zagon pszenicy zaczyna. Epokę zaś romantyzmu najtrafniej przyrównać do nowej gotyki.