Pojęcie i zadanie estetyki cz. 15

Rewolucja walczyła przeciw tradycjom i dążnościom wieków średnich. Dla tego właśnie poczęto je wielbić, jakby złotą erę. Widziano najradykalniejszy środek pokonania rewolucji w ożywieniu za każdą cenę wiary, obyczaju i poglądu średniowiecznego. Feudalno-religijne wszechwładne w owych wiekach potęgi – książęta, szlachta, kościół – mogły tryumfować z takiego zwrotu.

Prądy te spłynęły się z doktrynami wskazanej powyżej estetyczno-filozoficznej szkoły Fichtego. Z rozmaitych powodów znachodziły one częstokroć poparcie u samego jej mistrza i u Gothego. Nawet, Szyler mimo osobistej odrazy, nie zupełnie pozostał im obcym.

Tak nastąpił po epoce oświecenia romantyzm.

Wiele niedorzeczności i przesądów wydała ta epoka. Ale odzyskano znajomość przeszłości, której czasy najdawniejsze dla kilku ostatnich stuleci przestały być zrozumiałymi. Kosmopolityzmowi, francuszczyźnie, klasycyzmowi, przeciwstawiono rodzimość. Równocześnie poznano się z wyobrażeniami innych czasów i ludów, obcymi dla epoki ubiegłej i dano początek tak zwanej literaturze świata. Przyznać jednak należy, że obok rzeczy głębokich i płodnych, przeszczepiono wiele dziwactw i chorobliwego mistycyzmu ze Wschodu i romańskiego Zachodu. Wiele dobrego wyniosła na wierzch ta powódź duchowa, ale nie jeden odłam żyznego lądu urwała i pogrążyła w swym odmęcie.