Pojęcie i zadanie estetyki cz. 14

Poezja niemiecka ujrzała teraz nowe cudackie ideały, karykatury, genialne dziwolągi i dziwolężne genialności o wyśrubowanym, a często bardzo niezdrowym geniuszu, mające, jak się zdaje, w tym cel jedyny, aby wszelkimi środkami, nawet niemoralnością, by miała tylko pokost genialny, gniewać prostaczków, płodząc o ile da się na każdym polu rzeczy, które dotąd dla tak zwanego zdrowego rozsądku, wydawały się zgrozą i szaleństwem.

Ten duch walki i przesady połączył się z duchem właściwego romantyzmu. Najdziwaczniejsze, aż do naszych czasów wpływem sięgające wyobrażenia, zrodziły się z tego, szczególnym zbiegiem wypadków, skojarzonego małżeństwa między podmiotowym radykalizmem a polityczną reakcją.

Wybuchy bowiem francuskiej rewolucji, napełniły umysły w Niemczech trwogą i osłupieniem. Takiego zwrotu rzeczy nie spodziewano się. Na każdym więc polu, gdzie postęp dotychczasowy kazał przewidywać podobne skutki, wydano hasło: Wstecz! Epoka oświecenia zawinić miała temu, co broiła rewolucja. Imano się więc gorączkowo wszystkiego, co stanowiło kontrast obojga. Wkrótce jednak ujrzano się w drugiej ostateczności. Zakwitły: marzycielstwo , przesadna uczuciowość , szczególnie w religii, fantastyczność posunięta do bezsensu.