Pojęcie i zadanie estetyki cz. 11

Estetyka dla Kanta była w ogóle rzeczą podrzędnej wagi. Ostatni potężny zwrot w poezji mało go obchodził. Zajmuje się zaś tą nauką w swej: „Krytyce władzy sądu”. Jest to czysto teoretyczne zastanawianie się nad pojęciami piękna i wzniosłości na tle ustanowionych w: „Krytyce Czystego rozumu” zasad ludzkiego poznania. Na próżno zwalczał Herder z bezbrzeżnym rozgoryczeniem podmiotowy krytycyzm swego dawnego nauczyciela, widząc w jego filozofii cios śmiertelny dla swoich pojęć i usiłowań. Gdzie duch Kanta władał, tam Herder wydawał się przestarzałym.

Filozofia Kanta w swej formie uczonej, była dla szerszej publiczności nieprzystępną. Ale żył wtedy człowiek, który wspaniałomyślnie podjął się pośredniczenia między filozofem a publicznością, pomiędzy czystą teorią estetyki a jej praktyką. Był to Fryderyk Szyler. Nauka Kanta o wolności , godności i obowiązkach człowieka wzruszyły poetę i wskazały mu nowe cele. Odtąd zżył się z Kantowską filozofią. W swych estetycznych rozprawach został tłumaczem jego pomysłów. Wkrótce odważył się i na samodzielność, usiłując zachować środek pomiędzy filozofią Kanta a tern, co Gothe stworzył w poezji i najdobitniej wyraził w swoim: „ Wilhelm der Meisterl Szyler rozogólnił to właściwym sobie uroczym sposobem, oparty o Kanta, w swoich: „Listach o estetycznym wychowaniu ludzkości.”