Piękno w stosunkach rzeczy pomiędzy sobą cz. 5

Jeżeli kula pięknym swym pozorem podobną jest zupełnie do pomarańczy, natedy idąc za estetycznym upodobaniem i słuchając jedynie wzroku, powiadam, że jej zupełnie wyrównywa. Jeżeli pomyślę o południowym kraju, z którego pochodzi, o jego odległości itd., budzi się we mnie wyższe dpchowezajecie nią. Soczysty i przyjemny smak podwyższa jej materialną cenę, pomijając już delikatniejsze wpływy woni i smaku, które mają również swą estetyczną ważność. Przedmiotowy jednak sąd o piękności pomarańczy musi odsuwać wyobrażenia o zwyczajnej cenie, o zajęciu, jakie obudzą itd.; wyobrażenia takie należą tu tylko o tyle, o ile objaśniają istotę zjawiska, której poznanie ułatwia nam objęcie tegoż. Czyli np. pomarańcza wyrosła w cieplarni na północy, albo w krainie południowej, na pięknem albo brzydkim drzewie, czy nadobną albo brzydką ręką uszczknięta, to jest zupełnie obojętnym wobec estetycznego upodobania, które ma we mnie jej widok obudzić. To jej nie nadaje wyższej, ani niższej ceny estetycznej. Toż samo jest rzeczą obojętną, czyli mniej albo więcej kosztowała, czy wyhodowano ją w cieplarni, albo urosła dziko.