Piękno w stosunkach rzeczy pomiędzy sobą cz. 3

Wszystko to jednak podaje nam tylko ogólne prawidła: wykonanie samo określić się nie da. Przedmiot można według uznanych prawideł badać i sądzić; tworzy go się jednak nie podług reguł, ale w granicach ogólnych reguł. Tu zależy wszystko na zdolności. Aby to uznać, wystarczy jeden rzut oka na akt tworzenia u artysty i sądu u znawcy.

Ostatni może badać utworzone formy, odmierzać stosunki, a w danym razie obliczać je nawet, szukać wrażeń i znaleźć wszystko prawidłowym – stworzyć coś może tylko uzdolnienie.

Owe związki pomiędzy rzeczami wlewają częstokroć dopiero życie i są podstawą niejednej sztuki. Ich siła jednocząca działa potężnie.

Nie tylko jednak rzeczy w naturze oddziałują tak na siebie, wyobraźnia dokonuje tej samej pracy, łączy z przedmiotem wyobrażenia, odmienia go przez to, pod wpływem różnych uczuć w odrębnym widzi go świetle Fechner, który połączenie odleglejszych idei z danym przedmiotem z szczególną omawia dokładnością, nazywa działającą tu zasadę prawem asocjacji.