Piękno w stosunkach rzeczy pomiędzy sobą cz. 11

Ale ten sam kwiat może we mnie obudzić inne jeszcze wyobrażenia: widzę w nim np. obraz czystości, nieskalanej dziewiczości itd. Lilia ta będzie więc dla mnie ich symbolem. Każde dzieło sztuki przedstawiające piękną jednostkę, jest zarazem symbolem całości objętych nim zjawisk. Syxtyńska Madonna Rafaela jest sama w sobie piękną; piękna kobieta z pięknem dziecięciem jest apoteozą matki i dziecka w ogóle, i ma przy tym chrześcijańsko-symboliczne znaczenie jako Matka Boska.

Również tam, gdzie przedmiot nie może być tak opracowany, ażeby cały obszar idei w sobie zamknął, pomagamy sobie symbolem. Rzeźba nie może przedstawić lasu, jedno drzewo musi go zastąpić. Nie może przedstawić morza, wyobraża je więc: trójząb Neptuna. Używanie takich dodatków symbolicznych do bliższego określenia przedmiotu jest ogólnie przyjętym. Wysmukła postać młodzieńca, z kapeluszem skrzydlatym i tak zwaną laską Merkurego przedstawia tego posłańca Bogów. Wspaniały mąż z orłem obok siebie i błyskawicą, przedstawia Zeusa.