Piękno w stosunkach rzeczy pomiędzy sobą cz. 10

Dla tego Homer zostanie poetą klasycznym dla wszystkich czasów i ludów, które z duchem helleńskim harmonijnie się zlały. Corneille dal piękny i pełny wizerunek ducha francuskiego swojej epoki. Dla tego jest klasycznym poetą francuskim XVII wieku. Do klasyczności czyli doskonałości ogólnej albo szczegółowej dążyć powinien każdy na swój sposób w tym, co tworzy i w tym, czym jest, jak to już wyżej wskazaliśmy, mówiąc o stylu i charakterze.

Jeżeli do dzieła sztuki wprowadzamy przedmiot z przeznaczeniem, by nie wyrażał samego siebie, lecz jakieś uboczne wyobrażenia, natedy jest on jego symbolem. Jeżeli materiału nie umiemy jeszcze tak opracować, ażeby treść, którą weń wlewamy, jasno kształtem się wyraziła i jeżeli ta treść dopiero za pomocą doświadczenia lub osobnych środków pomocniczych pomimo nieodpowiedniego przedstawienia daje się jednak poznać lub raczej przeczuć, natedy sztuka nie rozwinęła się jeszcze z pieluch symbolu. Symboliczność jest niższym stopniem sztuki. I w pełnym pięknie da się nieraz upatrzyć symbol, bo wszystko można nim dowolnie uczynić – ale nie jest ono wyłącznie symbolem. Kwiat jaki. np. lilia podoba mi się.