Piękno jako harmonia istoty i zjawiska cz. 12

Zastosujmy to, cośmy powiedzieli, raz jeszcze do treści (istoty). Każda treść ma mniej lub więcej właściwy sobie wyraz i w miarę tego w mniejszej lub większej mierze własny styl. Jeżeli on zostanie zwichniętym, odbieramy wrażenie nienaturalności, niezgodności. Drzewo np. ma z powodu swej ciągłości, elastyczności styl inny, jak nieelastyczny kamień; wtłaczać więc kamień we formy za pomocą ukrytych wiązadeł, klamer itd., które z powodu jego kruchości są mu niewłaściwe i tylko do silnie elastycznych belek drzewa dałyby się skutecznie przystosować   znaczyłoby psuć styl kamienia. W chwili, w której poznajemy, że mamy przed sobą kamień i że ten ulega wpływowi przeciwnemu jego naturze, rodzi się w nas uczucie niezgodności. Jeżeli żadnego kamienia nie widzimy, to i styl jego nie może nam się wydać zepsutym. Jeżeli tenże kamień tak zamalujemy lub okryjemy, że nie poznamy w nim kamienia, natedy uczucie niezgodności równie w nas obudzić się nie może. Stąd już zdołamy poznać, że dla artysty najpożądańszym bywa materiał, który sie wszystkim jego artystycznym zamiarom najłatwiej podaje Jest on wtedy nie krępowany w swoich pomysłach.