Piękno cz. 19

Nie pójdziemy za nim tak daleko. Ponieważ jednak mógłbym wywołać nie jeden uśmiech wzmianką, że prawo złotego działu stosuje się także do logiki, poezji itd. przywiodę jeszcze parę ułatwiających przykładów. Dramat zwyczajnie dzielimy na pięć aktów. Koniec 3 go aktu stanowi zwykle zwrot w toku działania. Oto stosunek 3 : 2.

Nie zadowalającym jest podział sonetu na osiem i sześć wierszy, zatem w stosunku 4 :3, okres, w którym poprzednik i następnik jednakowo długi, wydaje się jednostajnym. Przeciętnie bywają poprzedniki dłuższymi od następników. Zbyteczna krótkość w wyjątkowych tylko razach sprawia wrażenie korzystne, przesadna rozwlekłość zatrzymuje i nudzi.

Prawo Zeisinga nie może być uważane naturalnie za ogólną proporcję na wszystko, ale słuszność zasady, że podział wtedy jest prawidłowym, jeżeli mniejsza część ma się do większej, jak większa do całości, nie ulega zarzutom.

Drugą doniosłą miarę estetycznego sądu stanowi: waga, w znaczeniu duchowym: ważność.

Jeżeli wszystkie części są równe i u jednego punktu albo u jednej linii zaczepione, ciężary ich są także równe. Tak samo jeżeli dwa punkty są symetrycznie sobie przeciwstawione, powstaje równowaga przez symetrię.