Metody i uczucia cz. 9

Do czystego upodobania w pięknie, konieczną jest harmonia podmiotu z przedmiotem; ona to właśnie stanowi ich pociąg wzajemny, dążenie ku sobie, miłość piękna. Przeciwny skutek wywiera brzydota. Nie podoba się; obudzą wstręt; zamiast upodobania czujemy niechęć, odrazę. Widocznie na wskroś jest przeciwną naszej istocie w zakresie uczuć. Piękność i brzydota są niejako biegunami, przyciągając i odpychając nas od siebie; pierwsza jest miarą i celem naszej twórczości estetycznej, druga czymś niewymiernym, estetycznie potwornym. (Dla nas! gdyż bezwzględnej brzydoty, jak bezwzględnego zła, nie masz). Uczyńmy ogólny przegląd uczuć, biorąc za punkt wyjścia przyciąganie i odtrącanie piękna i brzydoty. Znajdziemy wtedy dwa punkty, w których pierwsze jak drugie znosi się, tak, że wobec wpływu świata zachowujemy obojętność. Stan taki wywołuje; z jednej strony powszedniość, nie mogąca czczą i nieważną treścią swego zjawiska rozbudzić w nas ani upodobania, ani odrazy, z drugiej straszliwość, wtrącająca nas w takie usposobienie, w którym wszelki osąd estetyczny  ustaje i „tracimy zmysły”, jak mówi język potoczny. Jeżeli piękno wydaje nam się samą miarą, a brzydota jest niewymierną, na tedy powszedniość stoi poniżej, straszliwość powyżej miary estetycznej, nam właściwej.