Metody i uczucia cz. 7

Rozumie się samo przez się, że uczucie rzeczywistego upodobania, wyklucza rozstrojenie lub obrazę każdego, chociażby najniższego zmysłu, że zaspokojenie zmysłów drugiego rzędu wpływa bardzo skutecznie i ma nawet wielką doniosłość ogólno-estetyczną, nie mówiąc już nawet o zaspokojeniu najpierwszych warunków zwierzęcego życia jak np. jedzenie, potrzebne ciepło, usunięcie budzącego wstręt wyziewu itd. Tu chodzi tylko o to, że pewne uczucia dla niższych zmysłów są przyjemnymi, dla wyższych pięknymi.

Jeżeli zechcemy bliżej zbadać istotę upodobania w pięknie, okaże się, że jest ono czystym tj. nie obudzonym w skutek zaspokojenia jakiejś potrzeby, lub osiągnięcia jakiegoś pożytku. ,,Pożytecznym“ mówi już .Arystoteles w swej Retoryce, „jest przede wszystkim to, co jest zyskownym; wzniosłem, co zadowala zmysł piękna. Zyskownym zowie to, co przynosi jakiś dochód, zadowalającym zmysł piękna to, co oprócz przyjemności nie przynosi mi nic uwagi godnego.” Nazywamy kwiat pięknym, czy on jest naszą własnością lub nie. Zadowalamy się widokiem jego; kształt i barwa podobają nam się, dla tego nazywamy go pięknym. Chociaż nie wiemy, czy koń prędko albo leniwo bieży, czy da się ujeździć lub nie, zowiemy go pięknym, jeżeli jest dobrze zbudowanym.