Metody i uczucia cz. 4

Czucie powstaje w nas za pośrednictwem pięciu zmysłów; wzroku, słuchu, powonienia, smaku, dotyku. Dwa pierwsze z nich zowiemy zmysłami wyższego, inne niższego rzędu. Pierwsze są swobodniejsze, drugie mniej lub więcej skrępowane. Zmysł smaku,, dotyku a w części i powonienia, wymagają bezpośredniego zetknięcia w ten sposób, że cząstki ciał zderzają się z organami zmysłów i wywołują w nich zmiany, dające nam uczucie pewnych stanów. Zmysły wzroku i słuchu działają w dal; zetknięcie ich z ciałami odbywa się za pośrednictwem falującego drgania powietrza czyli eteru. Im słabsze jest wtedy zetknięcie materialne, bezpośrednie, tym łatwiej obejmujemy dany przedmiot duchem, tym lepszy mamy nań pogląd i lepszy przegląd; sąd nasz zyskuje tu daleko szerszy zakres działania, aniżeli w razie odbierania pojedynczych wrażeń i kolejnego odczuwania stanów. Na tym polega ważność wyższych działań zmysłowych (oka i ucha) w zakresie fantazji. One tylko mają siłę trwałego utkwienia w niej i zostawienia tam wrażeń, które możemy potem w każdej chwili przywołać do samowiedzy i odczytać wzrokiem lub słuchem duchowym.