Metody i uczucia cz. 3

Komu się ona wyda nie filozoficzną, ten niech strofuje Arystotelesa, bo i on zaczynał od zjawisk a kończył na ideach, albo, niech świat uważa z Platonem za jaskinię, w której widzimy tylko cienie istotnych rzeczy, tj. idee, ale nie rzeczy same.

Nie poczynając nauką o najwyższych lub najwyższej idei, a tylko ściśle przywiązani do zjawisk, unikniemy jeszcze innej niedogodności. Mianowicie sporu o uprawnienie estetyki, skoro ta nie jest nauką o ideach. W tym razie bowiem nie potrzebujemy przyjmować aż jakiegoś „odstępstwa od idei”, ażeby wytłumaczyć istnienie rzeczywistego, świata, w którym nie wszystko jest pięknem. Nie będziemy się również troszczyć o owe powyżej przytaczane i wielekroć powtarzane twierdzenie Platona, że sztuka jest cieniem cienia, omawianie jej przeto błądzeniem w podwójnym cieniu, a więc niedorzecznością. Nie będzie nas trapiła pewność filozoficzna, ze niema nic rzeczywistego oprócz myśli filozofa, że doskonałości nie można się doszukać, chyba u niego. I ponura wreszcie nauka wielu idealnych filozofów, jakoby w pięknem i w brzydkim zmysłowego świata prowadził wojnę Bóg z szatanem, nic nas już nie obchodzi, tak że możemy bez wielkiego przygnębienia rozprawiać także o piękności mniej doskonałej, nie potrzebując przy lada nadgryzionym listku, zanieczyszczonym krysztale lub lekkim gradobiciu, pamiętać o nieszczęsnym psotniku z piekła.