Metody i uczucia cz. 2

Nasze najwyższe idee powstają ze sumy spostrzeżeń i pojęć, które musimy wpierw posiadać jako gotową treść umysłu, ażeby siła naszego ducha mogła wywieść z nich wyższe i najwyższą ideę. Najwyższa więc idea jest utworem, zdobyczą ludzkiego ducha, udającego zdolność ją poznać. Nie jest ona dla niego punktem wyjścia, lecz celem. Kręcimy się zatem w koło, jeżeli pragnąc dowieść, iż najwyższa idea jest rzeczywiście prawdziwą, w niej obierzemy punkt wyjścia, z którego przemierzamy następnie świat zjawisk. Bo cóż potem? Oto zeszedłszy na dół, musimy znowu powtórzyć całą drogę przez zjawiska i niższe pojęcia, ażeby stanąć na powrót u szczytu, skąd wyszliśmy pierwotnie. Taka metoda tam tylko może być wygodną, gdzie premisy uważane bywają za pewniki, chociaż ich prawda nie bije w oczy.  Tak uważał np. Hegel absolutną ideę za źródło wszechbytu; tak mówią teologowie i teozoficzni estetycy; Bóg jest pięknem.

Ponieważ nam jednak nie chodzi o założenie szkoły, w której by przysięgano na słowo mistrza, a chcemy tylko skromną odbyć wędrówkę przez dziedzinę estetyki, nie utrudniając sobie zadania sporami o najwyższą ideę, o metafizykę, deizm, panteizm, materializm, nihilizm itd. pytania bardzo trudne i zawiłe, jak łatwo przypuścić – wolimy więc usunąć te drugą metodę na bok, a wejść na ścieżkę mniej górną, ale za to pewniejszą.