Praca Archive

Człowiek w pracy cz. 4

Każdy mężczyzna powinien być, jak żołnierz, odważnym i obronnym. Państwo powinno dążyć do tego, aby jego obywatele byli wojownikami uzbrojonymi odwagą i wzgardą śmierci. Wiadome są wady żołnierza. W czasie pokoju bywa on lalką drewnianą, która się porusza tylko za pokręceniem; tępieje i głupieje; na polu zaś walki jest brutalnym, nielitościwym, drapieżnym, jak dzikie zwierzę.
Category: Praca

Człowiek w pracy cz. 3

Pomiędzy rolnikiem a żeglarzem mieścimy rybaka. Nie owiewa go pełne tchnienie morza, nie przekracza on najbliższych granic wybrzeży. Praca jego – czy to nawlekanie sieci, czy łowienie – jest bardzo jednostajną, a .utrudnioną prądami wiatru i fali, na których wymusza przejazd i zdobycz. Stąd staje się surowym, wytrwałym, a jednostajnym w toku myśli. W okolicach
Category: Praca

Człowiek w pracy cz. 2

Rolnik bywa zwykle powolny, bo chód w bruzdach za pługiem nie może być szybki. Ziemia jest jego królestwem, w nią ciągle patrzy. Kark i tułów rychło chylą się ku niej, bo rydel, pług, cep i kosa, nią tylko zajęte. Praca jest ciężka; ziemia sama ociężała. Nie pospiech, nie chwilowe natężenie sił wszystkich przynosi skutek, ale
Category: Praca

Człowiek w pracy cz. 1

Jak zachowuje się człowiek podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków? Jak to wyglądało od czasów najstarszych do dzisiejszych? A więc przyjrzyjmy się początkom. Łowiec, tj. dziecię plemienia, żyjącego wyłącznie łowiectwem, rozwinął tylko zwierzęcą stronę duszy. Zmysły jego są bystre; ciało zręczne, wytrzymałe na trudy i niedostatek. Dosięgnąć wyższego stopnia duchowego rozwoju, a nawet pełnej, cielesnej piękności
Category: Praca