Estetyka Archive

Metody i uczucia cz. 3

Komu się ona wyda nie filozoficzną, ten niech strofuje Arystotelesa, bo i on zaczynał od zjawisk a kończył na ideach, albo, niech świat uważa z Platonem za jaskinię, w której widzimy tylko cienie istotnych rzeczy, tj. idee, ale nie rzeczy same. Nie poczynając nauką o najwyższych lub najwyższej idei, a tylko ściśle przywiązani do zjawisk,
Category: Estetyka

Metody i uczucia cz. 2

Nasze najwyższe idee powstają ze sumy spostrzeżeń i pojęć, które musimy wpierw posiadać jako gotową treść umysłu, ażeby siła naszego ducha mogła wywieść z nich wyższe i najwyższą ideę. Najwyższa więc idea jest utworem, zdobyczą ludzkiego ducha, udającego zdolność ją poznać. Nie jest ona dla niego punktem wyjścia, lecz celem. Kręcimy się zatem w koło,
Category: Estetyka

Metody i uczucia cz. 1

Przegląd historyczny przekonał nas, jak rozmaicie pojmowano estetykę. Jedna metoda obiera za punkt wyjścia psychologię i doświadczenie. Piękno jest pewną formą zjawisk. Inaczej rzecz się przedstawia, jeżeli w pięknie zechcemy widzieć źródło wszelkich pojawów estetycznych. Wszystko naówczas potrzeba wywieść z piękna. Jeżeli zawrzemy piękno w idei bóstwa, natenczas wszystko, co jest brzydkim, lub tylko nie
Category: Estetyka