Człowiek w pracy cz. 4

Każdy mężczyzna powinien być, jak żołnierz, odważnym i obronnym. Państwo powinno dążyć do tego, aby jego obywatele byli wojownikami uzbrojonymi odwagą i wzgardą śmierci. Wiadome są wady żołnierza. W czasie pokoju bywa on lalką drewnianą, która się porusza tylko za pokręceniem; tępieje i głupieje; na polu zaś walki jest brutalnym, nielitościwym, drapieżnym, jak dzikie zwierzę. […]
Kategoria: Praca

Człowiek w pracy cz. 3

Pomiędzy rolnikiem a żeglarzem mieścimy rybaka. Nie owiewa go pełne tchnienie morza, nie przekracza on najbliższych granic wybrzeży. Praca jego – czy to nawlekanie sieci, czy łowienie – jest bardzo jednostajną, a .utrudnioną prądami wiatru i fali, na których wymusza przejazd i zdobycz. Stąd staje się surowym, wytrwałym, a jednostajnym w toku myśli. W okolicach […]
Kategoria: Praca

Człowiek w pracy cz. 2

Rolnik bywa zwykle powolny, bo chód w bruzdach za pługiem nie może być szybki. Ziemia jest jego królestwem, w nią ciągle patrzy. Kark i tułów rychło chylą się ku niej, bo rydel, pług, cep i kosa, nią tylko zajęte. Praca jest ciężka; ziemia sama ociężała. Nie pospiech, nie chwilowe natężenie sił wszystkich przynosi skutek, ale […]
Kategoria: Praca

Człowiek w pracy cz. 1

Jak zachowuje się człowiek podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków? Jak to wyglądało od czasów najstarszych do dzisiejszych? A więc przyjrzyjmy się początkom. Łowiec, tj. dziecię plemienia, żyjącego wyłącznie łowiectwem, rozwinął tylko zwierzęcą stronę duszy. Zmysły jego są bystre; ciało zręczne, wytrzymałe na trudy i niedostatek. Dosięgnąć wyższego stopnia duchowego rozwoju, a nawet pełnej, cielesnej piękności […]
Kategoria: Praca

Komiczność cz. 6

Jakkolwiek humor dowodzi swobody umysłu i wesołości, siła jego może się łatwo przerodzić w słabość. Zły to humor, który w swym rozegraniu nie może wypielęgnować ani utrwalić żadnego uczucia. Zdradza on nerwową bezsilność, która bez wiedzy i woli z jednej ostateczności rzuca się w drugą. Stąd znajdziesz go często u melancholików, hipochondryków, u wszystkich, którzy […]
Kategoria: Komiczność

Komiczność cz. 5

Jest on o tyle komicznym, że zestawia kontrasty i to w ten sposób, że od jednego prześlizguje się ku drugiemu, wręcz przeciwnemu, tak nagle, iż nie zdołamy dostrzec, kiedy drogi dokonał. Łza śmiechu na oczach, jak mówi Jean Paul, jest symbolem humoru. Widzimy czarny smutek, za chwilę uśmiech posępny zadrży na łzawych rzęsach, to znowu […]
Kategoria: Komiczność

Komiczność cz. 4

Różni ona się od dowcipu i od zwyczajnej komiczności tern, że nie; dotyka przedmiotu w sposób dobroduszny, który jakkolwiek byłby, ostrym, zadaje cios nieszkodliwy i powierzchowny, lecz rani i zabija w pełnym znaczeniu słowa. Dowcip i w ogóle komiczność, przeraziwszy ofiarę, rzuciwszy ją w proch, lub ogołociwszy z kłamliwego szychu, pozwalają jej odejść swobodnie, ironia […]
Kategoria: Komiczność

Komiczność cz. 3

Weźmy przykład w całym słowa znaczeniu płaski. Jeżeli prostoduszny wieśniak, który o sprawach natury rozumuje naturalnym rozumem, prowadzi psa, a ten objawi potrzebę zaspokojenia właściwego sobie popędu, wyda nam się to raczej nieprzyzwoitym, aniżeli komicznym, bo sprzeczność nie dosyć jest uwydatnioną. Jeżeli jednak ten sam wypadek z psem zdarzy się damie lub dandysowi, powstaje wrażenie […]
Kategoria: Komiczność

Komiczność cz. 2

Oto zwrot rzeczy, który się staje komicznym, jak wszystkie zwyczajnie kończące się historie o strachach, które nie połykają swych ofiar. Brzydota jest sprzecznością wstrętną sama w sobie. Ale jakże komiczną może stać się nawet ona! Przede wszystkim jakże to często biorą ją ludzie, szczególnie niewykształceni, za komiczność, nie zważając na przykrość ani na szkodę, jaką […]
Kategoria: Komiczność

Komiczność cz. 1

Rozpoczynając cykl wpisów zadedykowanych zjawisku komiczności warto wspomnieć jeszcze, że w  tragiczności zjawisko, dla którego czujemy sympatię, staje do walki z potęgą mu wrogą i w niej upada. Harmonijne rozwiązanie konfliktu po zaciętej walce, prawie ocierającej się już  o tragiczność (Kupiec Wenecki), wywiera błogi, urok. Niezwykle, jednak wesołe uczucie owłada nami, gdy z całą swobodą […]
Kategoria: Komiczność