Różnice płci cz. 8

Dojrzałość kobiecą przedstawia Juno (Here), wysoka, pełna, jędrna, wspaniała, dumna. Smukłość postaci jest w greckim pojęciu pierwszym warunkiem piękności, podczas gdy czasy nowe nabrały zamiłowania do kształtów drobnych. Szczególniej poeci błądzą tu najczęściej. Tak zwana jednak szkoła klasyczna stara się wprowadzać kształty smuklejsze, wierna swej zasadzie poetyckiej; kobiety Goethego dają najlepsze temu świadectwo. Barwa skóry […]
Kategoria: Człowiek

Różnice płci cz. 7

Stąd u Greków młodzieniec ma twarz ogoloną, mąż dojrzały brodatą. Zastanówmy się jeszcze nad pięknością ludzką w rozmaitych życiowych odmianach. Najwspanialszych idealnych kształtów dostarczyła sztuka grecka. Parę znanych nazwisk przywiedźmy, a ideały staną same przed okiem duszy. Wiek dziecięcy i młodzieńczość przedstawiają postacie Amora. Rzeźwą, młodzieńczą męskość, Bachus, miękki, dowcipny, zmysłowy, przypominający pełń kobiecą; Hermes […]
Kategoria: Człowiek

Różnice płci cz. 6

Ujmuje wprawdzie zarost wydatności rysom, osłaniając dolną część twarzy; delikatne poruszenia ust i lica przechodzą wtedy nie postrzeżone, broda ukrywa je zupełnie; mimo to jednak odpowiada on istocie męskości, czyniąc mężczyznę zjawiskiem wspanialszym i straszliwszym. Piękny zarost cechuje się okrągłością linii, bujną rozmaitością oków (broda olimpijskiego Jowisza). Zresztą jest on tak dobrem i uprawnionym okoleniem […]
Kategoria: Człowiek

Różnice płci cz. 5

Pytanie o estetycznym znaczeniu ozdób męskiego ciała (u zwierząt rogi;, kły, broda, grzywa itd.), nie jest ani łatwym do rozwiązania, ani mało znaczącym. Że błyskotliwa szata piór i włosów ma wysoką estetyczną ważność, rozumie się samo przez się. Broń, jaką zwierzę rozporządza , podnosi również jego w tym względzie wartość. Posiadanie siły do napadu i […]
Kategoria: Człowiek

Różnice płci cz. 4

U mężczyzny i kobiety kształty ułożyły się już stanowczo. Wdzięk i lekkość ustępują rozwiniętej sile i pełni. Wyżyna osiągnięta cieleśnie i duchowo. Ciało rozrasta się w szerz. Jakkolwiek pięknym jest czas ten – właściwie najpiękniejszym – traci on w porównaniu z poprzednim, bo wzrok nasz nie patrzy już przez różowe okulary nadziei. Tam spodziewaliśmy się […]
Kategoria: Człowiek

Różnice płci cz. 3

Obie płci kojarzą się małżeństwem. Mąż i żona dopiero tworzą prawdziwie ludzką harmonię. Nadziemska siła miłości, mająca źródło w świecie zmysłów, ale ponad nie sięgająca – łączy obie istoty w jedną całość, której uzupełnienie stanowi dziecię. Mąż jest pięknym w swoim rodzaju, kobieta w swoim, ale bezwzględną, skończoną jest wyłącznie piękność duchowa z połączenia płci […]
Kategoria: Człowiek

Różnice płci cz. 2

Kobieta jest drobniejszą, delikatniejszą, miększą, polotniejszą, bardziej rozwiniętą w piersiach, udach, itd. Niema jednej linii krótkiej, ostrej, kończastej; wszystkie nabrzmiewają albo sklepią się w pięknych, miękkich łukach. Na szyi dłuższej, smuklejszej, zwiesza się ładniutka główka. Szyja ta łączy się w linii falującej z okrągłymi barkami, podczas gdy u mężczyzny osadzona jest pod kątem prostym na […]
Kategoria: Człowiek

Różnice płci cz. 1

Nie mówiliśmy dotąd o różnicach płci. U największej liczby zwierząt (wyjąwszy ptaki drapieżne, pająki i parę innych rodzajów), samiec jest większym i silniejszym od samicy, u przodu ciała szerzej rozwiniętym i szczególnymi ozdobami (błyskotliwe barwy, pióra, grzywa itd.) albo bronią (kły, zęby itd.) wyposażonym. I mężczyzna ozdobiony brodą przewyższa siłą i wzrostem kobietę. Mężczyzna, w […]
Kategoria: Człowiek

Uwagi ogólne cz. 7

Jeżeli jednak bezpośrednio natura dlań była macochą, to pośrednio uczyniła go swym najulubieńszym dzieckiem, szykując wszystko tak, aby mu najwygodniej służyło. Przede wszystkim udziela mu zdolności wykonywania wszelkich ruchów. Może łazić, biegać, skakać, wspinać się, pływać, nawet i państwem powietrznym owładnie z czasem. Posiada przy tym zdolność poznania przyczyny i skutku, pojęcia praw natury i […]
Kategoria: Człowiek

Uwagi ogólne cz. 6

Człowiek jest stworzeniem, u którego rozum i wolność woli wydoskonaliły i uszlachetniły wszelką zwierzęcość. Ciało zwierzęce wykształcone zostało przeważnie ku celom wyżywienia i ubezpieczenia się. Człowiek wyposażony jest w tym względzie po macoszemu. Nie może on dość szybko biegać, nie może wryć się w ziemię, unieść w powietrze, skoczyć na drzewo i ratować się umykając […]
Kategoria: Człowiek